jaka moze byc wystawa

jaka moze byc wystawa

13 lipca

E. Stanley Jones opowiada o gaśnicę zamocowaną pod pewnym kazalnicy i mówi ostrożności nie było konieczne, ponieważ nie była mała szansa pożar wybuchnie w danym ambony. Życie biednego ministra nie było zaraźliwe. Jedna z osób na spotkaniu nawet modlił się: „Boże, spraw, że jeżeli jakakolwiek iskra Bożej łaski został zapłonął w tym spotkaniu, woda ta iskra”.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] To byłoby bardzo śmieszne, gdyby nie było tak smutno, że czasem my też zgasić własną rękę, a drugi znajduje się mała iskra, która wybucha od czasu do czasu. Duch Święty zapala świeczkę, ale nasze mamy projekty i postawy, które ugasić światło, które daje iskrę do życia.

14 lipca

„Będą dzielić [ciężar] wam!” (Wj 18: 22c). Istnieją pewne niedole w życiu, które muszą być udostępniane. Kiedy lekarz próbuje delikatnie rozbić wieści dla matki w żałobie, że jej piękna 20-letnia córka ma chłoniaka nieziarniczego, inny serca i ramion musi być tam, aby [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] pomóc znieść okropny ciężar; gdy mąż jest zakłopotany powiedział, że jego żona 52 lat ma Alzheimera, że ??potrzebuje innego ponosić ciężar z nim. Wszyscy potrzebujemy innych znaczących prowadzić nas przez dzień „żalu i smutku rozpaczliwej” (Iz 17: 11c, BT). To nie jest dobre dla udręczony być sam.

jaka moze byc wystawa

15 lipca

Czym jest człowiek? „… Duch mądrości i rozumu … rady i siły … wiedzy i bojaźni Pana … On nie będzie sądził, co zobaczyć jego oczy, ani podjęcia decyzji przez co Jego uszy usłyszeć, ale o sprawiedliwości będzie sądził biednych i decyduje o słuszności dla cierpiących na ziemi … „(Iz 11: 2-4a NAS). Ten werset odnosi się do Jezusa, i to jest ludzkie Człowiek, który chcemy naśladować. Jezus nigdy nie twierdził, że zadręczany Jego sposobem zrobienia. On nie mówi nam, że Jego wola ojca musi w końcu zrobić, jeśli chcemy być szczęśliwi.

16 lipca

„On przyniesie narodom Prawo.
[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]
– autor artykułu